Video học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản . Tìm hiểu về một số từ dùng trong văn hóa đại chúng như đáng yêu, dễ thương
DU HỌC HOÀNG KIM - TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, Dạy Học Tiếng Nhật
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Học cách chào hỏi mọi lúc, mọi nơi . Ohayou gozaimasu
DU HỌC HOÀNG KIM - TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, Dạy Học Tiếng Nhật
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Học những từ tượng thanh diễn tả cảm xúc
DU HỌC HOÀNG KIM - TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, Dạy Học Tiếng Nhật
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Nói chuyện, chào hỏi , gặp gỡ với mọi người .
DU HỌC HOÀNG KIM TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, Dạy Học Tiếng Nhật
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Open
Close

Đăng ký học thử miễn phí

Tặng bộ sách học tiếng nhật

Đăng ký nhận học bổng du học