Video học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản . Tìm hiểu các màu sắc xanh, đỏ , tím, vàng bằng tiếng Nhật
DU HỌC HOÀNG KIM - TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Những cụm từ thông dụng dùng trong những trường hợp đặc biệt
DU HỌC HOÀNG KIM- TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản. Những từ hữu dụng hay dùng khi nói chuyện giao tiếp bằng tiếng Nhật .
DU HỌC HOÀNG KIM- TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Học tiếng Nhật sơ cấp online, tiếng Nhật giao tiếp căn bản . Học những câu chào, hỏi thăm sức khỏe người khác . 
DU HỌC HOÀNG KIM - TUYỂN SINH, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN, Dạy Học Tiếng Nhật
Địa chỉ: 136  Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đọc thêm...

Open
Close

Đăng ký học thử miễn phí

Tặng bộ sách học tiếng nhật

Đăng ký nhận học bổng du học