Xin giới thiệu với các bạn những cách đếm trong tiếng Nhật. Đây là những kiến thức cơ bản nhất cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Các bạn hãy tham khảo những cách đếm mà mình liệt kê dưới đây

I) Số

れい,ゼロ:                    0 (không)

いち:                                1 ( một)

に:                                 2 ( hai)

さん:                               3 (ba)

し、よん:                         4 (bốn)

ご:                                 5 (năm)

ろく:                               6 (sáu)

なな:                              7 (bảy)

はち:                              8 (tám)

く、きゅう:                       9 (chín)

じゅう:                           10 (mười)

じゅういち:                  11 (mười một)
じゅうに:                     12 (mười hai)

じゅうさん:                  13 (mười ba)

じゅうよん:                 14 (mười bốn)

じゅうご:                     15 (mười lăm)

じゅうろく:                   16 (mười sáu)

じゅうしち:                   17 (mười bảy)

じゅうはち:                     18 (mười tám)

じゅうく:                      19 (mười chín)

にじゅう:                     20 (hai mươi)

ひゃく:                       100 (một trăm)

せん:                       1000 (một nghìn)

いちまん:                  10.000 ( một vạn hoặc mười nghìn)

ひゃくまん:                1.000.000 (trăm vạn)

せんまん:                 10.000.000 (ngàn vạn)

いちおく:                   100.000.000 (trăm triệu)
Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt ( in đậm):

100                  hyaku                  百                             1000                  sen                  千

200                 ni hyaku              二百                          2000                ni sen               二千

300                san byaku            三百                           3000               san zen            三千

400                yon hyaku            四百                          4000                yon sen             四千

500                go hyaku              五百                          5000                go sen               五千

600                roppyaku              六百                         6000                roku sen            六千

700                nana hyaku            七百                        7000               nana sen              七千

800                hap pyaku             八百                         8000               hassen                八千

900                kjū hyaku             九百                          9000               kjū sen                九千

10 000            ichi man              一万

20 000            ni man                二万

30 000            san man               三万

40 000            yon man               四万

50 000            go man                 五万

60 000            roku man              六万

70 000           nana man              七万

80 000           hachi man             八万

90 000           kjū man                九万

II) Ngày tháng năm :

A) Tháng: thêm gatsu sau các số= tháng tương ứng

tháng 1                  ichigatsu                     いちがつ                        一月

tháng 2                  nigatsu                          にがつ                           二月

tháng 3                  sangatsu                     さんがつ                          三月

tháng 4                  shigatsu*                       しがつ                             四月

tháng 5                  gogatsu                         ごがつ                            五月

tháng 6                  rokugatsu                     ろくがつ                           六月

tháng 7                 shichigatsu*                  しちがつ                           七月

tháng 8                 hachigatsu                     はちがつ                         八月

tháng 9                 kugatsu*                       くがつ                               九月

tháng 10               jūgatsu                          じゅうがつ                        十月

tháng 11               jūichigatsu                  じゅういちがつ                   十一月

tháng 12               jūnigatsu                      じゅうにがつ                     十二月

B) Ngày trong tuần:

Tuần shû                            しゅう                         週

Ngày trong tuần yôbi                            ようび                             曜日

thứ hai                     getsuyôbi                        げつようび                   月曜日

月 = nguyệt, trăng

thứ ba                       kayôbi                            かようび                     火曜日

火 = hỏa, lửa

thứ tư                       suiyôbi                          すいようび                       水曜日

水 = thủy, nước

thứ năm                    mokuyôbi                         もくようび                       木曜日

木 = thảo, cây

thứ sáu                     kin'yôbi                           きんようび                       金曜日

金 = kim, vàng

thứ bảy                     doyôbi                              どようび                         土曜日

土 = thổ = đất

chủ nhật                    nichiyôbi                          にちようび                       日曜日

日 = nhật = mặt trời

C) Ngày trong tháng:

1                         tsuitachi                        ついたち                          一日

2                         futsuka                          ふつか                            二日

3                          mikka                            みっか                            三日

4                         yokka                             よっか                      四日

5                         itsuka                             いつか                      五日


6                         muika                              むいか                      六日
7                        nanoka                            なのか                   七日

8                         yôka                                ようか                       八日

9                        kokonoka                         ここのか                    九日

10                        tôka                                とおか                       十日

11                       jûichinichi                      じゅういちにち               十一日

12                       jûninichi                           じゅうににち              十二日

13                      jûsannichi                         じゅうさんにち               十三日

14                      jûyokka                            じゅうよっか            十四日

15                      jûgonichi                         じゅうごにち                十五日


16                      jûrokunichi                       じゅうろくにち             十六日


17                      jûshichinichi                     じゅうしちにち             十七日

18                      jûhachinichi                       じゅうはちにち            十八日
19                     jûkunichi                            じゅうくにち             十九日

20                     hatsuka                              はつか                       二十日

21                    nijûichinichi                        にじゅういちにち          二十一日

22                    nijûninichi                          にじゅうににち          二十二日

23                    nijûsannichi                       にじゅうさんにち           二十三日
24                    nijûyokka                           にじゅうよっか          二十四日

25                    nijûgonichi                        にじゅうごにち         二十五日

26                    nijûrokunichi                      にじゅうろくにち           二十六日
27                   nijûshichinichi                    にじゅうしちにち            二十七日

28                   nijûhachinichi                    にじゅうはちにち         二十八日

29                   nijûkunichi                        にじゅうくにち           二十九日

30                   sanjûnichi                         さんじゅうにち                三十日

31                   sanjûichinichi                   さんじゅういちにち         三十一日


D: Năm

Năm                           toshi                     とし、ねん                             年

năm nay                    kotoshi                   ことし                                   今年


năm qua                      kyonen                 きょねん                              去年

năm tới                         rainen                   らいねん                             来年

năm1                           ichinen                   いちねん                           一年

năm 2                            ninen                     にねん                             二年

năm 3                           sannen                   さんねん                           三年

năm 4                            yonen                   よねん                               四年

năm 5                            gonen                     ごねん                               五年

năm 6                           rokunen                ろくねん                                六年

năm 7                          shichinen                しちねん                              七年
năm 8                           hachinen                はちねん                            八年

năm 9                            kyûnen                   きゅうねん                          九年

năm 10                          jûnen                     じゅうねん                          十年

năm 100                        hyakunen              ひゃくねん                           百年

năm 1000                       sennen                  せんねん                             千年

năm 2000                     nisennen                にせんねん                         二千年

năm 2006                   nisenrokunen           にせんろくねん                     二千六年

Bạn có thể tham khảo video học đếm này. Lắc lư theo điệu nhạc và hát theo nào

Hãy cùng duhochoangkim.com học thật tốt nhé

Open
Close

Đăng ký học thử miễn phí

Tặng bộ sách học tiếng nhật

Đăng ký nhận học bổng du học